Co to jest gimnastyka artystyczna?

Co to jest gimnastyka artystyczna?

 

Gimnastyka artystyczna - sport uprawiany przez dziewczęta w wieku od około 4 do 24 lat. Gimnastyczki, prócz ćwiczeń rozciągających i gibkościowych, dla poprawy gracji i równowagi oraz koordynacji ruchowej i rytmicznej ćwiczą taniec klasyczny z elementami tańca charakterystycznego. Do programu olimpijskiego została włączona w 1984 (Los Angeles).

Gimnastyka artystyczna to sport, w którym zawodniczki lub zespoły wykonują ćwiczenia z jednym lub kilkoma przyborami: piłką, wstążką, obręczą, skakanką, parą maczug lub układ taneczno-akrobatyczny (bez przyborów). W konkurencjach indywidualnych zawodnik ćwiczy tylko z jednym przyborem za każdym razem. W konkurencjach zespołowych gimnastyczki wykonują układ wspólnie i maksymalnie dwa rodzaje przyborów mogą być rozprowadzone wśród grupy ćwiczących. Zawodniczki mogą wówczas wymieniać się pomiędzy sobą przyborami w dowolnie wybranym momencie układu. Zawodnik może więc ćwiczyć maksymalnie dwoma rodzajami przyborów podczas trwania jednego układu. Gimnastyka artystyczna to sport, który łączy w sobie elementy baletu, gimnastyki, tańca i umiejętności posługiwania się przyborami. Zwyciężczynią zawodów zostaje uczestniczka, która uzyska najwięcej punktów przyznanych jej przez zespół sędziów. Przedmiotem uwagi oceniających są skoki, równowagi, piruety, umiejętność posługiwania się przyborami, wykonanie układu i wartość artystyczna.

Najmłodsze zawodniczki zaczynają od układu taneczno-akrobatycznego. Jest to układ bez przyboru i trwa około 90 s. na planszy o wymiarach 13x13 m. Zawodniczki przechodzą przez kolejne klasy sportowe:

 • klasa młodzieżowa / do lat 9-ciu
 • klasa III  (juniorki młodsze) / do lat 10
 • klasa II (juniorki młodsze) / do lat 12
 • klasa I (juniorki) / do lat 15
 • klasa mistrzowska (seniorki) /zawodniczki które w danym roku kończą 16 lat i starsze

Począwszy od klasy młodzieżowej zawodniczki trenują na początku tylko ze skakanką, następnie kolejno w programie pojawia się obręcz, piłka, a na samym końcu maczugi i wstążka. Juniorki i seniorki startują w czterech zgodnie z programem Polskiego Związku Gimnastycznego na dany rok.
Wyjście zawodniczki lub przyboru poza planszę jest karane na zawodach punktami minusowymi. Każdy układ podlega ocenie sędziów podzielonych na dwie komisje:

 • D1-D4-trudność ciała i przyboru
 • E1-E6 - wykonanie i artyzm

 

Najważniejsze zawody odbywające się w Polsce to:

 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
 • Mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej
 • Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych
 • Ogólnopolskie Mistrzostwa UKSów
 • Turniej Młodości
 • Lokalnie rozgrywane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików do lat 9
 • Zawody o Puchar Prezesa PZG do lat 9