Wszystkie zajęcia odbywają się w Hali Sportowej przy SP nr 37 w Bielsku-Białej, Ul. Doliny Miętusiej 5, Osiedle Karpackie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA: 50 zł

GRUPA REKREACYJNA 2011 i starsze: 200 zł/miesiąc
GRUPA POCZĄTKUJĄCA 2012 i młodsze: 200 zł/miesiąc

GRUPA WYCZYNOWA: 250 zł/miesiąc

nr konta PKO BP: 84 1020 1390 0000 6302 0113 4568

(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy wpłata np. „składka członkowska”, imię i nazwisko dziecka oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata (np. miesiąc)

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od ustalonych za zajęcia składek członkowskich, ani nie wpływa na ich wysokość. Również w przypadku dni wolnych wynikających z przypadających świąt państwowych, kościelnych itp. nie przysługuje zwolnienie lub zniżka z opłat członkowskich.
Klub nie przewiduje możliwości odbycia dodatkowych zajęć w ramach innej grupy bądź w innym terminie. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym regulaminie.

Prosimy o bieżące regulowanie składek.